Om oss

Migrasjonsmuseets Venner

ETABLERT 1990

NUMV's styre 2015

På årsmøtet den 19.mars 2015 i museets lokaler på Åkershagan ble dette styret valgt:

 

 

 

Verv

Navn

E-postadr.

Periode

Leder

Bendichte O. Nymoen

beoln@online.no

15-16

Nestleder

Arne Thobru

arne.thobru@online.no

15-17

Kasserer

Istvan Csisar

 

14-16

Sekretær

Finn Brobakken

finn.brobakken@hotmail.com

15-17

Styremedl

Anders Gunnestad

 

15-17

 

Andreas Sølvsberg

andreas@bbnett.no

15-17

 

Einar Arntzen

 

14-16

Varamedl

Erling Hesjadalen

er-hesja@online.no

15-17

 

Liv Aunan Botten

 

14-16

Redaktør

Erling Hesjadalen

 

 

Repres. til FNM (Foreningen Norske Museumsvenner)

Erling Hesjadalen

 

 

Numv´s representant i Stiftelsen NUM´s styre

Følger leder.

 

 

Varamedl.

Anders Gunnestad

 

 

Revisor

Bogdan Jankov

 

14-16

Valgkomité

Henrik Skåden

 

15-17

 

Arne Rønningstad

 

14-16

Redaksjonen for medlemsavisa

Kari Fuglesang (t.v.) og Liv Aunan Botten

 

Kari er ansatt på museet som kontorfullmektig i hel stilling, og har vært det i en årrekke. Som sekretær for redaksjonen er hun helt nødvendig for å få riktig layout og all nødvendig oppdatert informasjon ut til medlemmene.

 

Liv har også arbeidet ved museet i en årrekke og fungerer som en altmuligdame i alle henseender. Helt nødvendig som trykker og postutsender for medlemsavisa

Erling Hesjadalen, redaktør

 

Erling er av årsmøtet valgt inn som redaktør av avisa, og syns for så vidt det er helt greit. Så lenge han har god hjelp av staben på museet og andre bidragsytere. Han vil gjerne ha bidrag fra andre medlemmer også, ikke bare fra de faste. Så hvis noe er interessant lesning for andre, send manus til er-hesja@online.no, oppfordrer han.

Erling har fulgt med venneforeningen fra starten, vært delaktig både som leder, nestleder og sekretær. I tillegg til vervet som redaktør, har han også ansvaret for hjemmesiden.

Dette er oss:

Bendichte O Nymoen

 

leder

Hun er utdannet husøkonom fra Stabekk og er skikkelig glad i jobb som enhetsleder for Elverum kommune..

Hun har studert mye om slektninger i USA, og kan fortelle at hun har mye "slekt" over there - alt fra fettere og kusiner til 10 og 12 menninger. Det ser ut som om det er family i alle stater og noe i Canada. De mest "kjente" i USA er Dorthea Dahl - norsk -amerikansk skribent, og Morten Luvaas - amerikansk komponist. Her i Norge er det nok Fartein Valen - komponisten - som folk flest kjenner.

 

Arne Thobru

 

nestleder

Arne bor i Våler i Solør, er en ivrig hobbysnekker og hyttebruker ved Vermundsjøen og styreleder i noen bedrifter. Utdannet cand.mag ved lærer-høgskolen i Trondheim, strategisk styreleder-utdanning fra BI, Leder- og rådgivningspraksis fra offentlig og privat organisert næringsutvikling, og mangeårig erfaring fra ulike nivå i skoleverket.

Han er fulltidspensjonist (fra 1.nov.2014) og bruker tiden godt, bl.a. som slektsgransker og som koordinator for gravminneregistrering og fotografering av gravminner. Han trenger folk som kan bidra med slik slektsforskerdugnad i Kongsvinger, Hamar, Ringsaker, Tynset og Folldal. Arne framskaffer gravlister og folk fotograferer gravstøttene og sjekker data på steinene mot listene. (Krever kun fotoapparat og pågangsmot.) Resultatet blir lagt ut på DIS Norge sin nettside og blir fullt tilgjengelig for alle. Send ham en melding til gravreg@he.disnorge.no eller ring ham på tlf. 908 24 512

 

Finn Brobakken

 

sekretær

Finn jobber i Posten, men er veldig interessert i historie, emigrasjonen og det norske Amerika. Han fikk mye oppmerksomhet da han i vinter dro dit på en turne rundt og besøkte Sons of Norway foreninger, såkalte lodger. Her fortalte han om hjembygda Snertingdal og særnorske ting som «sakte-TV». Nå er han allerede engasjert til en ny turne til høsten.

 

 

Siden er ajourført 17.5.2015