Om oss

ETABLERT 1990

Migrasjonsmuseets Venner

NUMV's styre 2018

På årsmøtet den 21.mars 2018 i museets lokaler på Åkershagan ble dette styret valgt:

 

 

 

Verv

Navn

E-postadr.

Periode

Leder

Andreas Sølvsberg

andreas@bbnett.no

18-19

Nestleder

Ola Aas

olaaas@icloud.com

18-20

Kasserer

Arne Rønningstad

 

18-20

Sekretær

Finn Brobakken

finn.brobakken@hotmail.com

17-19

Styremedl

Anders Gunnestad

 

17-19

 

Else Marie Fjellstad

 

17-19

 

Inger Johanne Kristoffersen

 

18-20

Varamedl./Redaktør

Erling Hesjadalen

er-hesja@online.no

17-19

Varamedlem

Liv Aunan Botten

 

18-20

 

 

 

 

Repres. til FNM (Foreningen Norske Museumsvenner)

Erling Hesjadalen

 

 

Numv´s representant i Stiftelsen NUM´s styre

Følger leder.

 

 

Varamedl.

Anders Gunnestad

 

 

Revisor

Bogdan Jankov

 

16-18

Valgkomité

Henrik Skåden

 

17-19

 

Arne Rønningstad

 

16-18

Redaksjonen for medlemsavisa

Kari Fuglesang (t.v.) og Liv Aunan Botten

 

Kari er ansatt på museet som kontorfullmektig i hel stilling, og har vært det i en årrekke. Som sekretær for redaksjonen er hun helt nødvendig for å få riktig layout og all nødvendig oppdatert informasjon ut til medlemmene.

 

Liv har også arbeidet ved museet i en årrekke og fungerer som en altmuligdame i alle henseender. Helt nødvendig som trykker og postutsender for medlemsavisa

Erling Hesjadalen, redaktør

 

Erling er av årsmøtet valgt inn som redaktør av avisa, og syns for så vidt det er helt greit. Så lenge han har god hjelp av staben på museet og andre bidragsytere. Han vil gjerne ha bidrag fra andre medlemmer også, ikke bare fra de faste. Så hvis noe er interessant lesning for andre, send manus til er-hesja@online.no, oppfordrer han.

Erling har fulgt med venneforeningen fra starten, vært delaktig både som leder, nestleder og sekretær. I tillegg til vervet som redaktør, har han også ansvaret for hjemmesiden.

Dette er oss:

Andreas bor i Brumunddal. Han har vært medlem av venneforeningen i mange år, også leder i flere av dem, og en av de drivende kreftene i flere sammenhenger. Han må regnes med når venneforeningen skal arrangere temakvelder. Han har fått mange til å stille opp og holde interessante foredrag.

 

Andres Sølvsberg

 

leder

 

OLa

Aas

 

nestleder

Vangsokning som bor i Ottestad. Har interesse for historie, gamle bilder og ikke minst slektsgransking. Har etterhvert funnet slektninger i USA og nå for ikke så lenge siden en bror av tippoldemor som etablerte seg i Melbourne i Australia. Har tidligere arbeidet med salg og markedsføring. Organisasjonserfaring fra tidlig ungdom og med styrekandidat og styrelederkurs hos BI.

Ola er ny i styret og gleder seg til å ta fatt på oppgavene.

 

Finn Brobakken

 

sekretær

Finn jobber i Posten, men er veldig interessert i historie, emigrasjonen og det norske Amerika. Han fikk mye oppmerksomhet da han i 2015 dro dit på en turne rundt og besøkte Sons of Norway foreninger, såkalte lodger. Her fortalte han om hjembygda Snertingdal og særnorske ting som «sakte-TV».

 

 

Siden er ajourført 10.05.2018