Om oss

ETABLERT 1990

Norsk Utvandrermuseums venner

NUMV's styre 2018

På årsmøtet den 21.mars 2018 i museets lokaler på Åkershagan ble dette styret valgt:
Verv

Navn

E-postadr.

Periode

Leder

Andreas Sølvsberg

18-19

Nestleder

Ola Aas

18-20

Kasserer

Arne Rønningstad


18-20

Sekretær

Finn Brobakken

17-19

Styremedl

Anders Gunnestad


17-19


Else Marie Fjellstad


17-19


Inger Johanne Kristoffersen


18-20

Varamedl./Redaktør

Erling Hesjadalen

17-19

Varamedlem

Liv Aunan Botten


18-20

Erling HesjadalenNumv´s representant i Stiftelsen NUM´s styre

Følger leder.Varamedl.

Anders GunnestadRevisor

Bogdan Jankov


16-18

Valgkomité

Henrik Skåden


17-19


Arne Rønningstad


16-18

Redaksjonen for medlemsavisa

Kari Fuglesang (t.v.) og Liv Aunan Botten


Kari er ansatt på museet som kontorfullmektig i hel stilling, og har vært det i en årrekke. Som sekretær for redaksjonen er hun helt nødvendig for å få riktig layout og all nødvendig oppdatert informasjon ut til medlemmene.


Liv  har også arbeidet ved museet i en årrekke og fungerer som en altmuligdame i alle henseender. Helt nødvendig som trykker og postutsender for medlemsavisa

Erling Hesjadalen, redaktør


Erling er av årsmøtet valgt inn som redaktør av avisa, og syns for så vidt det er helt greit. Så lenge han har god hjelp av staben på museet og andre bidragsytere. Han vil gjerne ha bidrag fra andre medlemmer også, ikke bare fra de faste. Så hvis noe er interessant lesning for andre, send manus til er-hesja@online.no, oppfordrer han.

Erling har fulgt med venneforeningen fra starten, vært delaktig både som leder, nestleder og sekretær. I tillegg til vervet som redaktør, har han også ansvaret for hjemmesiden.

Dette er oss:

Andreas bor i Brumunddal. Han har vært medlem av venneforeningen i mange år, også leder i flere av dem, og en av de drivende kreftene i flere sammenhenger. Han må regnes med når venneforeningen skal arrangere temakvelder. Han har fått mange til å stille opp og holde interessante foredrag.


Andres Sølvsberg


leder


OLa

Aas


nestleder

Vangsokning som bor i Ottestad. Har interesse for historie, gamle bilder og ikke minst slektsgransking. Har etterhvert funnet slektninger i USA og nå for ikke så lenge siden en bror av tippoldemor som etablerte seg i Melbourne i Australia. Har tidligere arbeidet med salg og markedsføring. Organisasjonserfaring fra tidlig ungdom og med styrekandidat og styrelederkurs hos BI.

Ola er ny i styret og gleder seg til å ta fatt på oppgavene.


Finn Brobakken


sekretær

Finn jobber i Posten, men er veldig interessert i historie, emigrasjonen og det norske Amerika. Han fikk mye oppmerksomhet da han i 2015 dro dit på en turne rundt og besøkte Sons of Norway foreninger, såkalte lodger. Her fortalte han om hjembygda Snertingdal og særnorske ting som «sakte-TV».Siden er ajourført 10.05.2018